analizy statystyczne cz.1

W grupie 2 aż 60% badanych przyznaje, że ich samoocena przed operacją była zła. 35% z tej samej grupy odpowiedziała, że przeciętna, natomiast zaledwie 5%, że dobra. W grupie 1 największy odsetek osób (50%) ocenił samoocenę przed zabiegiem operacyjnym przeciętnie. 35% respondentów oceniała jakość swojego życia źle, natomiast 15% dobrze. W grupie trzeciej analiza statystyczna wykazała, że dokładnie połowa badanych oceniła poziom samooceny przed operacją źle, 40% przeciętnie. Jedynie 10% respondentów odpowiedziała, że ich jakość życia przed zabiegiem była dobra.

Obliczenia statystyczne wykazały, że wyniki najbliższe normy fizjologicznej w teście na rozpiętość uzyskały osoby z grupy 3 ( M = 21,70 ; SD = 9,27). Nieco słabiej pod tym względem wypadli badani z grupy 2 ( M = 20,80 ; SD = 6,07), natomiast najsłabiej osoby z grupy 1 ( M = 14,40 ; SD = 4,19). Analiza statystyczna wykazała jednak, że zaobserwowane różnice okazały się nieistotne na zakładanym poziomie statystycznym. Obliczenia statystyczne pokazują iż czas jaki minął od operacji nie miał istotnego wpływu na wynik uzyskany w teście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *