Archive for Kodowanie ankiet

Kodowanie ankiet

Przeprowadziłeś już ankietę? Zebrałeś 10, 100, 1000 uzupełnionych kwestionariuszy? Przed Tobą leży teraz stos wypełnionych ankiet? Nie wiesz jak je uporządkować, jak zakodować otrzymane dane, a może po prostu nie masz na to czasu? Skorzystaj z naszej oferty kodowania ankiet. Zeskanuj swoje ankiety lub po prostu wyślij pocztą, a my zakodujemy je za Ciebie.

Kontakt na kodowanie ankiet

Jeśli jednak chcesz zmierzyć się z kodowaniem ankiet sam, warto abyś przed przystąpieniem do pracy zapoznał się z kilkoma praktycznymi radami, które na pewno ułatwią Ci zadanie.

 Kodowanie ankiet – przydatne informacje

Kodowanie ankiet – porady cz.1

Jeśli Twoje badanie opierało się na ankiecie bądź kwestionariuszu w wersji papierowej, kolejnym krokiem będzie stworzenie bazy danych w wybranym przez Ciebie formacie takim jak Excel, Access, SPSS itp.

Wprowadzanie danych ankietowych jest bardzo pracochłonne i wymaga pewnej wiedzy, musisz zaplanować chociażby format kodowania danych oraz sposób zastąpienia braków danych.

Format kodowania danych zależy od planowanych analiz, programu w którym te analizy przeprowadzisz, rodzaju zmiennej oraz charakteru badania. Gdy Twój plan badawczy oparty jest na analizie statystycznej dane warto zakodować w postaci cyfr nadając każdej z nich odpowiednią etykietę np

Jeśli chcesz zakodować zmienną płeć to składać się ona będzie z dwóch kategorii

Kategoria pierwsza - Mężczyzna
Kategoria druga - Kobieta

w bazie danych najlepiej zakodować zmienną płeć w formacie cyfrowym tzn. nadać każdej kategorii odpowiednią wartość.

Nadajmy więc Mężczyznom (kategoria pierwsza) wartość 1, natomiast Kobietom wartość 2. W bazie danych zakodowana przez nas zmienna będzie wyglądać następująco (przykład w bazie excel)

kodowanie ankiet płeć AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaczej kodować będziemy pytania otwarte a więc takie w których badani mają swobodę odpowiedzi (wpisują odpowiedź na pytanie sami a nie wybierają jedną z możliwych jak to jest w przypadku pytań zamkniętych). By lepiej zobrazować problem przedstawię przykład pytania otwartego i zamkniętego.

Oto przykład:

Przykład pytania otwartego:
"Jakie jest Twoje ulubione słowo na literę M ?"
odpowiedź ...............

Przykład pytania zamkniętego:
"Jaki jest Twój ulubiony kolor?"
odpowiedź
1-Biały
2-Czerwony
3-Zielony
4-Czarny

 

Kodowanie pytania otwartego jest dość pracochłonne ponieważ w bazie danych musimy zapisać pełną odpowiedź respondentów a więc jeśli osoba badana na pytanie:

"Jakie jest Twoje ulubione słowo na literę M ?"
odpowiedź; Matematyka to też taką odpowiedź w naszej bazie danych musimy 
zapisać

W przypadku pytania zamkniętego, kodujemy go tak samo jak naszą zmienną płeć a więc:

„Jaki jest Twój ulubiony kolor?” odpowiedź Biały – wartość „1” Czerwony – wartość „2” Zielony – wartość „3” Czarny – wartość „4”

Wskazówka: Przy projektowaniu ankiety dobrze jest, aby obok możliwych odpowiedzi na dane pytanie nadać im wartości cyfrowe (np 1,2,3,4,5,itd.) a nie tak jak to się często zdarza używa się separatora w postaci „-” lub liter alfabetu(np a,b,c,d, itd.). Oczywiście nie jest to błędem jednak znacznie wydłuża proces kodowania danych.

Poniżej przykład zakodowanych danych w excelu:

Różnice podczas kodowania pytań otwartych i zamkniętych są dość istotne

Podsumowując:

Zdecydowanie łatwiej jest kodować pytania zamknięte niż otwarte, zajmuje to znacznie mniej czasu i pozwala na przeprowadzenie większej ilości różnorodnych analiz. Jednak niektórych pytań nie jesteśmy w stanie zadać zamykając kafeterię odpowiedzi, ponieważ wymagają one swobodnych wypowiedzi respondentów (dobrym przykładem jest analizowane wcześniej pytanie otwarte; „Jakie jest Twoje ulubione słowo na literę M?” – nie jesteśmy przecież w stanie zawrzeć w naszej kafeterii wszystkich słów na literę M).