Archive for Test Kruskala Wallisa

Kurs spss – test Kruskala Wallisa

 

Kiedy wykorzystujemy test Kruskala Wallisa ?

Test Kruskala Wallisa stosujemy wtedy gdy chcemy porównać ze sobą dowolną liczbę grup niezależnych. Statystyka Kruskala Wallisa zalicza się do grupy testów nieparametrycznych. Jej parametrycznym odpowiednikiem jest, natomiast jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA). Test Kruskala Wallisa wykorzystujemy zazwyczaj wtedy gdy nasza zmienna zależna ma charakter porządkowy bądź też ilościowy jednak nie spełnia wymaganych założeń testów parametrycznych.