Archive for Test U Manna Whitneya

Kurs spss – Test U Manna Whitneya

Kiedy wykorzystujemy test U Manna Whitneya ?

Test U Manna Whitneya stosujemy wtedy gdy chcemy porównać ze sobą dwie próby niezależne. Warto również dodać, że jest on uważany za nieparametryczny odpowiednik testu t Studenta dla prób niezależnych. Statystykę U Manna Whitneya wykorzystujemy zazwyczaj w przypadku gdy nasza zmienna zależna wyrażona jest na skali porządkowej bądź też ilościowej, jednak nie spełnia założeń wymaganych przez testy parametryczne (takie jak np. test t Studenta dla prób niezależnych).

Test U-Manna Whitneya

Test U Manna Whitneya jest to test nieparametryczny, który pozwala porównywać miedzy sobą dwie grupy niezależne. Jest on odpowiednikiem testu t Studenta dla prób niezależnych a stosujemy go zazwyczaj wtedy gdy nasza zmienna zależna nie spełnia założeń związanych z normalnością rozkładu, bądź też jest wyrażona na skali porządkowej. Przeprowadzając analizę statystyczną za pomocą testu U Manna Whitneya nie porównujemy ze sobą średnich tak jak to się dzieje w przypadku testu t lecz średnie rangi.

PODOBNE ARTYKUŁY:

Kurs spss – Test U Manna Whitneya

Testy nieparametryczne

Zastosowanie testu U Manna Whitneya

Zastosowanie testu U Manna Whitneya

Test U Manna Whitneya to analiza statystyczna wykorzystywana w przypadku gdy chcemy porównać wyniki dwóch grup niezależnych. Statystyka ta zaliczana jest do grupy testów nieparametrycznych opartych na rangach. Parametrycznym odpowiednikiem testu U Manna Whitneya jest test t studenta dla prób niezależnych, który wykorzystujemy wtedy gdy nasza zmienna zależna spełnia pewne założenia. W przypadku gdy zmienna zależna nie posiada rozkładu normalnego bądź też jest wyrażona na skali porządkowej stosujemy analizę statystyczną U Manna Whitneya. Istotną różnicą pomiędzy analizą statystyczną jaką jest test t dla prób niezależnych oraz analizą statystyczną (test U Manna Whitneya)  jest sposób porównywania obu grup. W przypadku testu t aparat obliczeniowy oparty jest na porównywaniu średnich uzyskanych z wyników obu grup niezależnych, natomiast test U Manna Whitneya porównuje rangi. Podsumowując analiza statystyczna jaką jest test U Manna Whitneya wykorzystujemy w przypadku gdy zmienna zależna wyrażona jest na skali porządkowej bądź też ilościowej lecz nie posiadająca rozkładu normalnego.