Kodowanie ankiet – porady cz.1

Jeśli Twoje badanie opierało się na ankiecie bądź kwestionariuszu w wersji papierowej, kolejnym krokiem będzie stworzenie bazy danych w wybranym przez Ciebie formacie takim jak Excel, Access, SPSS itp.

Wprowadzanie danych ankietowych jest bardzo pracochłonne i wymaga pewnej wiedzy, musisz zaplanować chociażby format kodowania danych oraz sposób zastąpienia braków danych.

Format kodowania danych zależy od planowanych analiz, programu w którym te analizy przeprowadzisz, rodzaju zmiennej oraz charakteru badania. Gdy Twój plan badawczy oparty jest na analizie statystycznej dane warto zakodować w postaci cyfr nadając każdej z nich odpowiednią etykietę np

Jeśli chcesz zakodować zmienną płeć to składać się ona będzie z dwóch kategorii

Kategoria pierwsza - Mężczyzna
Kategoria druga - Kobieta

w bazie danych najlepiej zakodować zmienną płeć w formacie cyfrowym tzn. nadać każdej kategorii odpowiednią wartość.

Nadajmy więc Mężczyznom (kategoria pierwsza) wartość 1, natomiast Kobietom wartość 2. W bazie danych zakodowana przez nas zmienna będzie wyglądać następująco (przykład w bazie excel)

kodowanie ankiet płeć AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaczej kodować będziemy pytania otwarte a więc takie w których badani mają swobodę odpowiedzi (wpisują odpowiedź na pytanie sami a nie wybierają jedną z możliwych jak to jest w przypadku pytań zamkniętych). By lepiej zobrazować problem przedstawię przykład pytania otwartego i zamkniętego.

Oto przykład:

Przykład pytania otwartego:
"Jakie jest Twoje ulubione słowo na literę M ?"
odpowiedź ...............

Przykład pytania zamkniętego:
"Jaki jest Twój ulubiony kolor?"
odpowiedź
1-Biały
2-Czerwony
3-Zielony
4-Czarny

 

Kodowanie pytania otwartego jest dość pracochłonne ponieważ w bazie danych musimy zapisać pełną odpowiedź respondentów a więc jeśli osoba badana na pytanie:

"Jakie jest Twoje ulubione słowo na literę M ?"
odpowiedź; Matematyka to też taką odpowiedź w naszej bazie danych musimy 
zapisać

W przypadku pytania zamkniętego, kodujemy go tak samo jak naszą zmienną płeć a więc:

„Jaki jest Twój ulubiony kolor?” odpowiedź Biały – wartość „1” Czerwony – wartość „2” Zielony – wartość „3” Czarny – wartość „4”

Wskazówka: Przy projektowaniu ankiety dobrze jest, aby obok możliwych odpowiedzi na dane pytanie nadać im wartości cyfrowe (np 1,2,3,4,5,itd.) a nie tak jak to się często zdarza używa się separatora w postaci „-” lub liter alfabetu(np a,b,c,d, itd.). Oczywiście nie jest to błędem jednak znacznie wydłuża proces kodowania danych.

Poniżej przykład zakodowanych danych w excelu:

Różnice podczas kodowania pytań otwartych i zamkniętych są dość istotne

Podsumowując:

Zdecydowanie łatwiej jest kodować pytania zamknięte niż otwarte, zajmuje to znacznie mniej czasu i pozwala na przeprowadzenie większej ilości różnorodnych analiz. Jednak niektórych pytań nie jesteśmy w stanie zadać zamykając kafeterię odpowiedzi, ponieważ wymagają one swobodnych wypowiedzi respondentów (dobrym przykładem jest analizowane wcześniej pytanie otwarte; „Jakie jest Twoje ulubione słowo na literę M?” – nie jesteśmy przecież w stanie zawrzeć w naszej kafeterii wszystkich słów na literę M).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *