Kurs spss – Test t Studenta dla jednej próby

Kiedy wykorzystujemy test t Studenta dla jednej próby ?

Test t Studenta dla jednej próby stosujemy wtedy gdy chcemy porównać średnią uzyskaną przez osoby badane np. ze średnią  populacji. Test t dla jednej próby należy do grupy testów parametrycznych co obliguje nas przed jego zastosowaniem do sprawdzenia pewnych założeń. Wymagane założenia jakie musi spełniać nasza zmienna to:

– rozkład wyników w próbie powinien być normalny

– testowana zmienna powinna być wyrażona na skali ilościowej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *