Kurs spss – test t Studenta dla prób niezależnych


Kiedy wykorzystujemy test t Studenta dla prób niezależnych ?

test t Studenta dla prób niezależnych stosujemy gdy chcemy porównać ze sobą średnie dwóch grup badawczych. Test Studenta zaliczamy do grupy testów parametrycznych i z tego właśnie powodu zanim z niego skorzystamy powinniśmy sprawdzić założenia takie jak:

– normalność rozkładu zmiennej zależnej

– podobna liczba osób w grupach badawczych

– ilościowy charakter zmiennej zależnej

Gdy testowane zmienne nie spełniają powyższych założeń można do obliczeń statystycznych wykorzystać test nieparametryczny U Manna Whitneya

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *