Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe informuje nas o rozproszeniu obserwacji wokół średniej. Czym mniejsza wartość odchylenia standardowego tym nasze obserwacje są ciaśniej skupione wokół średniej. Za pomocą odchylenia standardowego jesteśmy w stanie wyliczyć przedział wartości w których znajduje się 66,7% wszystkich wartości naszego zbioru. W praktyce istnieją rodzaje odchyleń standardowych ze względu na właściwości naszych zbiorów.

 

Odchylenie standardowe z próby – jest to wartość wyliczana na podstawie jednostek wchodzących w skład naszej próby. Bardzo często prowadząc badania naukowe czy też komercyjne wyliczamy odchylenie standardowe z próby po to by stało się ono estymatorem wartości tej statystyki w populacji.

 

Odchylenie standardowe z populacji – jest to bardzo rzadko wyliczana wartość. By móc wyliczyć odchylenie standardowe tego typu, w naszym zbiorze musiałyby znaleźć się wszystkie elementy tworzące  populację – co w praktyce jest bardzo rzadko spotykane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *