Tag Archive for analiza wariancji wzór

Jednoczynnikowa analiza wariancji ANOVA

Jest to analiza statystyczna, która pozwoli nam wykryć różnice pomiędzy grupami. Anove stosujemy zazwyczaj gdy chcemy porównać średnie uzyskane przez więcej niż dwie grupy. Z racji tego iż opisywana analiza statystyczna zaliczana jest do testów parametrycznych, by móc ją zastosować muszą być spełnione pewne założenia.

– zmienna zależna wykorzystywana w analizie statystycznej powinna charakteryzować się rozkładem normalnym

– zmienna zależna wykorzystana w analizie statystycznej powinna być wyrażona na skali ilościowej

– grupy badawcze (tworzące tzw. czynnik) powinny mieć zbliżone liczebności