Tag Archive for statystyki opisowe

Statystyki opisowe cz.1

Statystyki opisowe to podstawowe narzędzia wykorzystywane w analizie statystycznej. Służą do opisu podstawowych właściwości naszych zmiennych, ponadto dostarczają informacje niezbędne do podjęcia decyzji o kolejnych etapach postępowania np. np. czy warto zastosować bardziej zaawansowane analizy statystyczne. Statystki opisowe możemy podzielić na dwie grupy, pierwszą z nich są miary tendencji centralnej, które służą do określenia przeciętnych wartości naszego zbioru. Do miar tendencji centranej zaliczamy analizy statystyczne takie jak:

Dominanta (moda) – jest to wartość, która w naszym zbiorze powtarza się najczęściej. Analizę statystyczną z wykorzystaniem wartości modalnej można zastosować wtedy gdy zmienna wyrażona jest na skalach; nominalnej, porządkowej, ilościowej.

Mediana – to wartość w naszym zbiorze, która dzieli jego elementy na dwie równe części. Mediana znajduje się dokładnie po środku naszych wyników co oznacza, że w naszym zbiorze dokładnie połowa elementów posiada wyższą/niższą wartość od wyniku median. Analizę statystyczną z wykorzystaniem mediany można zastosować wtedy gdy zmienna wyrażona jest na skalach; porządkowej, ilościowej.

Średnia arytmetyczna –  najczęściej wykorzystywana z miar tendencji centralnej. By wyliczyć średnią arytmetyczną musimy zsumować wszystkie wartości znajdujące się w naszym zbiorze, następnie podzielić je przez liczbę wartości znajdujących się w zbiorze. Analizę statystyczną z wykorzystaniem średniej arytmetycznej można przeprowadzić wtedy gdy zmienna wyrażona jest na skali ilościowej.