Test t Studenta

Jeśli przeprowadziłeś prosty schemat badawczy w którym chciałeś sprawdzić np. czy liczba zapamiętanych słów obcojęzycznych przy muzyce klasycznej różni się od liczby zapamiętanych słów obcojęzycznych w warunkach kontrolnych, dobór testu t- studenta będzie najbardziej trafną analizą statystyczną zebranych danych.

Testów t- studenta będziemy używać do przeprowadzenia obliczeń statystycznych za każdym razem, kiedy zechcemy zweryfikować różnicę. Należy jednak pamiętać, iż testy t- studenta możemy zastosować tylko do schematów badawczych, w których porównujemy dwie grupy badawcze (dwa pomiary).  Ponadto nasza zmienna zależna, w powyższym przykładzie jest to liczba zapamiętanych słów obcojęzycznych, musi być mierzona na skali ilościowej. Tylko wtedy będziemy mieli możliwość obliczenia średniego wyniku dla każdej próby i zweryfikowania, czy porównywane grupy, pomiary różnią się istotnie statystycznie. Statystyki opisowe – średnie grupowe takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia nie dają.

Rodzina testów opartych na statystyce t- studenta jest dość liczna. Po pierwsze mamy test t- studenta dla danych niezależnych. Po ten rodzaj testu t- studenta sięgniemy, gdy będziemy realizować badanie w prostym schemacie eksperymentalnym, w planie dla grup niezależnych. Odwołując się do przytoczonego na wstępie problemu badawczego, schemat eksperymentalny w tym przypadku wyglądałby następująco: połowa osób badanych uczyłaby się słów obcojęzycznych przy muzyce klasycznej, natomiast druga połowa w warunkach kontrolnych. Powyższy problem badawczy można jednak zweryfikować za pomocą odmiennego schematu eksperymentalnego. Najpierw wszyscy uczestnicy eksperymentu będą się uczyć słów obcojęzycznych w warunkach kontrolnych, a następnie te same osoby badane będą musiały zapamiętać słowa obcojęzyczne o podobnym poziomie trudności słuchając muzyki klasycznej. W tym przypadku do analizy wyników użyjemy testu t- studenta dla danych zależnych. Być może jednak istnieją jakieś dane na temat przeciętnej liczby zapamiętywanych słów obcojęzycznych wśród interesującej nas populacji. Gdyby tak było, moglibyśmy przeprowadzić nasz eksperyment tylko w warunkach z muzyką klasyczną, a następnie zestawić otrzymane wyniki z przeciętną średnią znaną z wcześniejszych opracowań. Do analizy wybralibyśmy wtedy test t- studenta dla jednej próby.

Podsumowując, testy t- studenta znajdują idealne zastosowanie w przypadku najprostszych schematów eksperymentalnych, w których mamy do czynienia z dwuwartościową zmienną niezależną (np. muzyka/ brak muzyki) i zmienną zależną mierzoną na skali ilościowej (np. liczba zapamiętanych słów obcojęzycznych).

PODOBNE ARTYKUŁY

Kurs spss – test t Studenta dla prób niezależnych

Kurs spss – test t Studenta dla prób zależnych

Kurs spss – Test t Studenta dla jednej próby

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *