Test Wilcoxona

Test Wilcoxona to test nieparametryczny służący do porównywania wyników dwóch prób zależnych. Jest on odpowiednikiem testu t Studenta dla prób zależnych a stosujemy go zazwyczaj wtedy gdy nasze zmienne nie spełniają założeń o normalności rozkładu bądź gdy są wyrażone na skali porządkowej. Przeprowadzając analizę statystyczną za pomocą testu Wilcoxona porównujemy średnie rangi z obu pomiarów a nie tak jak w przypadku testu t Studenta – średnie.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *