Testy t Studenta – zastosowanie

Testy t Studenta to grupa analiz statystycznych, która swój aparat obliczeniowy opiera na porównywaniu średnich. Są to statystyki wchodzące w grupę testów parametrycznych co oznacza iż ich zastosowanie wymaga spełnienia pewnych założeń.

Założenia:

– Zmienne zależne powinny być wyrażone na skali ilościowej

– Zmienne zależne powinny charakteryzować się rozkładem normalnym

– W przypadku testu t dla prób niezależnych porównywane grupy powinny być równoliczne

W skład opisywanych analiz statystycznych wchodzą testy t dla prób niezależnych, testy t dla prób zależnych oraz test t dla jednej próby. Poniżej znajduje się krótka charakterystyka każdego z nich.

Test t dla prób niezależnych: wykorzystujemy go wtedy gdy chcemy porównać średnie dwóch grup niezależnych od siebie np. jeżeli chcemy sprawdzić czy kobiety i mężczyźni różnią się wzrostem wtedy test t dla prób niezależnych jest idealnym rozwiązaniem. W takim przypadku zmienna płeć w analizie statystycznej staje się naszą zmienną grupującą, natomiast wzrost (wyrażony np. w centymetrach) – zmienną zależną. Przed wykonaniem analizy statystycznej musimy jednak pamiętać by sprawdzić pewne cechy naszych zmiennych. Po pierwsze grupy, które chcemy porównać (a więc w naszym przykładzie kobiety i mężczyźni) powinny być zbliżone liczebnościowo co oznacza, że powinniśmy przebadać podobną ilość kobiet i mężczyzn. Co do zmiennej zależnej, którą w naszym przypadku jest wzrost, powinna ona charakteryzować się rozkładem normalnym oraz być wyrażona na skali ilościowej. Jeżeli powyższe wytyczne sa spełnione możemy przejść do wykonania obliczeń statystycznych.

Test t dla prób zależnych: jak sama nazwa wskazuje służy on do porównywania zmiennych, które są zależne od siebie np. jeżeli chcemy sprawdzić czy dieta odchudzająca jest skuteczna możemy tego dokonać za pomocą test t dla prób zależnych. By to sprawdzić powinniśmy posiadać dwie zmienne, pomiar przed zastosowaniem diety oraz pomiar po zakończeniu kuracji odchudzającej. Założenia jakie muszą spełnić nasze zmienne byśmy mogli przeprowadzić taką analizę statystyczną to normalność rozkładu obu pomiarów oraz  ich ilościowy charakter. Jeżeli wymienione założenia są spełnione nic nie stoi na przeszkodzie do przeprowadzenia naszych obliczeń statystycznych.

Test t dla jednej próby: to analiza statystyczna służąca do porównywania średniej naszego rozkładu z rozkładem zmiennej teoretycznej np. jeżeli chcemy sprawdzić czy  klasa gimnazjalistów z miejscowości x rozwiązała test inteligencji lepiej niż wynosi średnia krajowa w tym przedziale wiekowym test t dla jednej próby będzie do tego dobrym rozwiązaniem. Oczywiście by móc takie obliczenia statystyczne przeprowadzić musimy znać średni wynik  inteligencji dla populacji gimnazjalistów. Jeżeli chodzi o założenia to nasza próba powinna być wyrażona na skali ilościowej oraz powinna mieć rozkład normalny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *